Za velike i male organizacije, nabavka personalnih računara svakih tri do četiri godine mogu uključivati značajne troškove, posebno kada se uzmu u obzir periferni troškovi za nabavku, obuku, podršku, povrat podataka i upravljanje imovinom.

I za razliku od hardverskog leasinga, organizacije dobijaju holističko rješenje koje im dozvoljava široku fleksibilnost u mjerenju hardvera tokom vremena. Kupcima je data mogučnost da prepuste izazove upravljanja životnim ciklusom UkU dobavljaču, a omogućavajući organizaciji da ostane fokusirana na svoje osnovne djelatnosti.

Uređaj kao usluga (UkU) pomaže organizacijama da ublaže ove troškove uzimajući tipični hardverski uređaj (kao što je laptop, desktop, tablet ili mobilni telefon), povezati ga sa raznim uslugama i softverom, i ponuditi kupcu kroz mjesečnu pretplatu. On daje kupcima jedan ugovor i samo jedan provajder je odgovoran!
Helpdesk

Za sva implementirana rješenja možemo osigurati podršku i rad s našim helpdeskom u premošćavanju operativnih teškoća ili podršku u radu sistema.