Service Level Agreement, kolokvijalno znan kao SLA je dio ugovora o pružanju usluga kojime svojim korisnicima garantiramo ugovoreni režim kvalitete i podrške. U praksi, SLA uvjetima garantiramo vrhunske performanse implementiranih ili održavanih sistema.

Naš tim za podršku i NOC (network operation center) klijentima osigurava maksimalnu garanciju kvalitete kako bi bili sigurni da infrastruktura radi u skladu s ugovorenim uvjetima. Podrška se pruža remote pristupom kao i on-site, a proaktivni nadzor se vrši s Kodeks centralne lokacije

Razina SLA uvjeta koje možemo osigurati skalira se u skladu sa potrebama klijenta, a uključuje različite razine podrške poput standardna podrška, komunikacija preko service deska ili telefonom, te hitne intervencije i odlazak na lokaciju korisnika ili u unajmljeni podatkovni centarHelpdesk

Za sva implementirana rješenja možemo osigurati podršku i rad s našim helpdeskom u premošćavanju operativnih teškoća ili podršku u radu sistema.