Kompanija Kodeks osigurava klijentima servisno održavanje, popravak i adaptaciju hardvera, bilo da se radi o udaljenoj podršci ili izlasku naših stručnjaka na teren.

Izlazak na teren se nudi u režimu čovjek sata i/ili čovjek/dana, a na raspolaganju imamo čitav niz stručnjaka koji pokrivaju različite segmente potreba poput CISCO inženjer, sistem inženjer, sistem administratora ili ICT konzultanta

Održavanje servera i ostalih hardverskih komponenti se provodi u istom režimu bez obzira na lokaciju opreme, a osiguravamo kompletnu uslugu koja može uključivati i instalaciju OS-a, SP-ova i zakrpi te softverskih paketa te postavljanje domene unutar kompanije. Osim navedenog, vršimo i instalaciju i podešavanja čitavog niza servisa: AD, DNS, DHCP, WINS, IIS, IAS itd. • Koje su prednosti prepuštanja održavanja računarske infrastrukture specijalizovanoj kompaniji?

  - smanjenje tj. racionalizacija troškova poslovanja
  - nometano obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti
  - preventivno održavanje računarske infrastrukture koje kao rezultat ima manji broj neočekivanih incidenata, što rezultuje uštedom u vremena i novca.
  - uvijek dostupan tim IT profesionalaca radi brzog otklanjanja nastalog problema
  - stručni tim koji je već upoznat sa vašom računarskom infrastrukturom i poslovnim potrebama brže, i kvalitetnije riješava tekuće probleme i pruža savjete koji su u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima

 • Šta obuhvata redovno održavanje računarske infrastrukture ?

  Prevencija:
  - inicijalno podešavanje bezbjednosti računarske infrastrukture (radne stanice, serveri, mreža)
  - dovođenje kompletne infrastrukture u optimalni režim rada
  - redovne posjete inžinjera na lokaciji korisnika
  - daljinsko nadgledanje servera i mrežne opreme što omogućava otklanjanje problema bez uticaja na rad korisnika
  - pružanje savjeta korisnicima o bezbjednom i optimalnom načinu upotrebe računarske infrastrukture

  Intervencija:
  - uvijek dostupna tehnička podrška za rješavanje tekućih problema
  - u slučaju problema višeg prioriteta garantovan odziv tehničara u ugovorenom vremenskom periodu

  Tehnička realizacija intervencije:
  - daljinski pristup računarskoj infrastrukturi radi otklanjanja problema
  - dolazak na lokaciju korisnika u situacijama koje zahtjevaju fizičko prisustvo

 • Primjer ugovora sadržava:

  - online i telefonska podrška za korisnike
  - redovna sigurnosna pohrana podataka
  - kreiranje kopija operativnih sistema u svrhu brzog oporavka od pada operativnog sistema
  - čišćenje od štetnog softwarea
  - kontrola ispravnosti i čišćenje računarske opreme
  - redovni update software-a i optimizacija rada računara
  - monitoring i kontinuirano praćenje efikasnosti informacijskog sistema tvrtke
  - planiranje i razvoj u svrhu povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova poslovanja

 • Usluge obrazovanja korisnika za rad na rapoloživom hardveru i softveru:

  - Upoznavanje sa pojmovima i dijelovima opreme
  - Način komunikacije sa hardverom i softverom
  - Rad sa dokumentima
  - Rad sa softverskim aplikacijama
  - Sigurnosni aspekti sistema
  - Zaštita od gubitka podatakaHelpdesk

Za sva implementirana rješenja možemo osigurati podršku i rad s našim helpdeskom u premošćavanju operativnih teškoća ili podršku u radu sistema.