SERVIS

Klijentima osiguravamo servisno održavanje, popravak i adaptaciju hardvera

Kompanija Kodeks osigurava klijentima servisno održavanje, popravak i adaptaciju hardvera, bilo da se radi o udaljenoj podršci ili izlasku naših stručnjaka na teren.

Izlazak na teren se nudi u režimu čovjek sat i/ili čovjek/dan, a na raspolaganju imamo čitav niz stručnjaka koji pokrivaju različite segmente potreba poput CISCO inžinjer, sistem inžinjer, sistem administrator ili ICT konsultant.

Održavanje servera i ostalih hardverskih komponenti se provodi u istom režimu bez obzira na lokaciju opreme, a osiguravamo kompletnu uslugu koja može uključivati i instalaciju OS-a, SP-ova i zakrpi te softverskih paketa te postavljanje domene unutar kompanije. Osim navedenog, vršimo i instalaciju i podešavanja čitavog niza servisa: AD, DNS, DHCP, WINS, IIS, IAS itd.

- smanjenje tj. racionalizacija troškova poslovanja
- neometano obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti
- preventivno održavanje računarske infrastrukture koje kao rezultat ima manji broj neočekivanih incidenata, što rezultuje uštedom vremena i novca.
- uvijek dostupan tim IT profesionalaca radi brzog otklanjanja nastalog problema
- stručni tim koji je već upoznat sa Vašom računarskom infrastrukturom i poslovnim potrebama brže i kvalitetnije rješava tekuće probleme i pruža savjete koji su u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima

Prevencija:
- inicijalno podešavanje bezbjednosti računarske infrastrukture (radne stanice, serveri, mreža)
- dovođenje kompletne infrastrukture u optimalni režim rada
- redovne posjete inžinjera na lokaciji korisnika
- daljinsko nadgledanje servera i mrežne opreme što omogućava otklanjanje problema bez utjecaja na rad korisnika
- pružanje savjeta klijentima o sigurnom i optimalnom načinu upotrebe računarske infrastrukture

Intervencija:
- uvijek dostupna tehnička podrška za rješavanje tekućih problema
- u slučaju problema višeg prioriteta zagarantovan odziv tehničara u ugovorenom vremenskom periodu

Tehnička realizacija intervencije:
- daljinski pristup računarskoj infrastrukturi radi otklanjanja problema
- dolazak na lokaciju korisnika u situacijama koje zahtijevaju fizičko prisustvo

- online i telefonsku podršku za korisnike
- redovnu sigurnosnu pohranu podataka
- kreiranje kopija operativnih sistema u svrhu brzog oporavka od pada operativnog sistema
- čišćenje od štetnog softwarea
- kontrolu ispravnosti i čišćenje računarske opreme
- redovni update software-a i optimizaciju rada računara
- monitoring i kontinuirano praćenje efikasnosti informacijskog sistema kompanije
- planiranje i razvoj u svrhu povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova poslovanja

- Upoznavanje sa pojmovima i dijelovima opreme
- Način komunikacije sa hardverom i softverom
- Rad sa dokumentima
- Rad sa softverskim aplikacijama
- Sigurnosni aspekti sistema
- Zaštita od gubitka podataka

© 2023 Kodeks d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.