Kodeks u saradnji sa globalnim partnerima isporučuje informatička i telekomunikacijska rješenja, proizvode i usluge na tržištu Bosne i Hercegovine.

Našim korisnicima pronalazimo i projektiramo optimalna rješenja, koja će zadovoljiti ne samo postojeće, već će biti otvorena i za buduće, dugoročne potrebe korisnika.

Posebnu pažnju posvećujemo servisnoj i savjetodavnoj podršci.

Svakom korisniku nudimo rješenje koje će dugoročno zadovoljiti poslovne potrebe njihove kompanije.

Dugogodišnje iskustvo stekli smo implementiranjem rješenja za male, srednje i velike kompanije.

Provedenim anketama pokazalo se da korisinici kod našeg pristupa poslovanju, osim stručnosti, najviše cijene to što smo pouzdani i fleksibilni.


POLITIKA UPRAVLJANJA


Temeljne vrijednosti na kojima gradimo svoju konkurentnost i stalno unapređivanje učinkovitosti našeg poslovnog sistema su kvaliteta proizvoda i usluga koje nudimo.
Kako bismo trajno održali zadovoljstvo naših klijenata te privukli interes novih, obavezujemo se:
- tržištu nuditi široki asortiman povoljnih i kvalitetnih proizvoda renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju potrebe kupaca, sve tehničke i zakonske propise te najviše standarde zaštite informacija
- savjetovati i konsultovati kupce o optimalnom izboru proizvoda i solucija u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima
- izvoditi servisne radove i održavanje opreme u skladu sa pravilima struke i smjernicama proizvođača opreme, pravovremeno, sigurno i odgovorno
- konstantno procjenjivati, planirati i provoditi mjere usavršavanja ljudskih resursa na svim nivoima organizacije, te ih prikladnim mjerama motivisati za kvalitetno izvršenje posla i primjenu mjera zaštite informacija
- razvijati i njegovati uzajamno korisne odnose s dobavljačima i kupcima
- neprekidno poboljšavati učinkovitost procesa i sistema upravljanja kvalitetom te sistema upravljanja sigurnošću informacija zasnovanog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 27001
- postavljati i provoditi ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve.

Dužnost i obaveza svih zaposlenih je prihvatanje Objedinjene politike kvalitete i informacijske sigurnosti kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.


PRINCIPALI


Kodeks ima direktne ugovore s vodećim svjetskim ICT proizvođačima, a time osiguravamo najkvalitetniji odnos s istima te mogućnost dobivanja najnovijih informacija o svim proizvodima i tehnološkim rješenjima.
Nudimo rješenja bazirana na proizvodima naših principala:


REGISTERED PARTNER