NAJAM OPREME ZA KONFERENCIJE, SEMINARE, SAJMOVE

Najam opreme cjelovito je rješenje za najam informatičke opreme za evente, događaje, konferencije, seminare, sajmove: isporučujemo i montiramo potrebnu opremu i pružamo tehničku podršku.

Možete iznajmiti desktop računare, laptope, monitore, ekrane, wireless opremu i komunikacijske alate za vrijeme trajanja vašeg događaja.

IZNAJMLJIVANJE OPREME ZA KONFERENCIJE I SAJMOVE, JEDNOSTAVNO RJEŠENJE

Najam široke lepeze informatičke opreme prepoznatljivih svjetskih brendova:

Kodeks sarajevo nudi više od iznajmljivanja opreme

-----

Najnoviji modeli informatičke opreme

Tehnička podrška tokom cijelog projekta: analiza situacije, tehnička specifikacija, priprema

Dostava na mjesto događaja: instalacija, konfiguracija, puštanje u rad i održavanje opreme

Tehnička podrška tokom cijelog projekta: analiza situacije, tehnička specifikacija, priprema

Iznajmljivanje informatičke opreme, više detalja

Sveobuhvatna ponuda, od tehničke procjene do pripreme i konfiguracije opreme.

© 2023 Kodeks d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.