KONSALTING

Naši konsultanti pomažu klijentima skenirati inicijalno stanje i pomažu u izradi specifikacija

Moderne kompanije su prisiljene strateški i dugoročno promišljati vlastite ICT potrebe najviše iz razloga sve veće infiltracije ICT sistema u operativni rad kompanije i njenu djelatnost. Važnost kvalitetnog protoka i dostupnosti informacija (podataka), te sigurnost istih stavlja IT osoblje svake kompanije pred iznimno teške ciljeve. Upravo korištenjem našeg znanja i iskustva u mogućnosti smo dati kvalitetne savjete kako uz što niže troškove što kvalitetnije riješiti sve trenutne i kratkoročne ICT potrebe.

Naši konsultanti pomažu klijentima skenirati inicijalno stanje, te pomoći u izradi specifikacija i dokumentovati buduće korake, vodeći pri tome računa da kadar korisnika bude osposobljen i vješt u upravljanju implementiranim sistemima, te da može ravnopravno komunicirati s našim stručnjacima kako bi se klijentu osigurao kvalitetan sistem koji zadovoljava poslovne potrebe. Osim savjetovanja, pomažemo i u izradi specifikacija te pružamo operativnu pomoć sektoru za nabavke, bez obzira da li je u planu javna i/ili pozivna nabavka putem natječaja.

U slučajevima rada na konsolidaciji postojećih sistema možemo pomoći da se sistem skalira na realne potrebe uz minimalne troškove, a da se operativno poslovanje kompanije ne dovodi u pitanje.

Osim navedenog, posjedujemo bogato iskustvo u definiciji i prilagodbi ICT sistema za disaster recovery i business continuity pristup kako bi se u slučaju bilo kakve havarije osigurao kontinuitet poslovanja.

HELPDESK

Za sva implementirana rješenja možemo osigurati podršku i rad s našim help deskom u premošćivanju operativnih teškoća ili podršku u radu sistema.

© 2023 Kodeks d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.