DIGITAL SIGNAGE

Predstavlja dinamičnu formu komunikacije koja se postiže primjenom novih softverskih rješenja

Digital Signage predstavlja dinamičnu formu komunikacije koja se postiže primjenom novih softverskih rješenja na različitim vizuelnim uređajima, od tableta, preko profesionalnih monitora do velikih formata ekrana u LED tehnologiji.

Digital Signage je idealan marketinški alat za sve vrste javnih prostora, gdje postoji potreba za komunikacijom sa posjetiocima, korisnicima ili kupcima. Monitori iz ove grupe idealni su za primjenu u brojnim oblastima, od ugostiteljstva i poslovnih prostora, preko kulturnih ustanova i industrije zabave, do trgovinskih objekata.

Digital Signage instalacije na najbolji način koriste sav raspoloživi prostor, a uz inovativna rješenja u pogledu načina montaže i pozicioniranja monitora izlaze u susret i najzahtjevnijim instalacijama.

Digital Signage kao koncept predstavlja sistem distribucije vizuelnih sadržaja posredstvom lokalne ili globalne mreže, sa centralizovane pozicije. Integraciju više monitora u Digital Signage sistem omogućava Digital Signage softver čija se serverska aplikacija instalira na centralnom serveru koji upravlja sistemom, odnosno klijent aplikacije (licence) koje se instaliraju na lokalnim računarima ili računarima koji puštaju sadržaj na monitorima.

Softver vrši centralizovanu distribuciju različitih sadržaja i informacija, koje se istovremeno prikazuju na svim lokacijama ili zasebno na odabranim lokacijama, na cijelom ili samo na dijelu ekrana, u prethodno programiranim vremenskim intervalima sa zadatim brojem ponavljanja.

© 2023 Kodeks d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.