Šta znači IT podrška i kako je dobiti?IT (informatička) podrška neizostavan je termin u savremenom poslovanju i pojednostavljeno se koristi za svaku vrstu tehničke podrške koja vas oslobađa briga za računare i sve što ima veze s njima.

I naravno, ne bave se sve firme, a ni pojedinci definicijama niti ulaze u njene detalje. Većini je samo važno da su im stručnjaci koji predstavljaju tim za IT podršku uvijek dostupni, te da brzo i efikasno riješe njihove eventualne probleme ili ispune zahtjeve koje imaju. Ipak, na osnovu tih iskustava grade povjerenje i biraju buduće saradnike iz ovog segmenta, u šta se ekipa firme Kodeks mnogo puta dosad uvjerila.

 

Ko pruža usluge IT podrške?

S druge strane, ljudi u IT struci moraju biti visokospecijalizovani stručnjaci sa priznatim certifikatima i 'debelim' iskustvom jer samo na taj način moguće je steći prijeko potrebno povjerenje.

Kompanijama je IT podrška potrebna kako bi osigurali neometan rad svojih sistema i one se obično oslanjaju na usluge specifičnog IT tima i nastoje dugoročno sarađivati s istim ljudima koji su izgradili njihov sistem i u svakom trenutku znaju kako im pomoći, a da proces ne moraju počinjati ispočetka.

Kompanija Kodeks osigurava klijentima servisno održavanje, popravak i adaptaciju hardvera, bilo da se radi o udaljenoj podršci ili izlasku naših stručnjaka na teren. Šta obuhvata redovno održavanje računarske infrastrukture i sve potrebne detalje pročitajte na linku kodeks.ba/servis.

 

Edukacija korisnika na hardveru i softveru

Mi također obrazujemo korisnika za rad na raspoloživom hardveru i softveru kako bi se mogao upoznati sa dijelovima opreme, načinom komunikacije, radom sa softverskim aplikacijama, ali i sigurnosnim aspektima sistema i zaštitom od gubitka podataka.

Dakle, nakon što podesimo računarsku infrastrukturu (radne stanice, servere, mrežu), dovodimo je u optimalan režim rada, a naši inžinjeri je redovno posjećuju na lokaciji korisnika, dok se nadgledanje servera i mrežne opreme vrši i daljinski, što omogućava otklanjanje problema bez utjecaja na rad korisnika. Također vam pružamo savjete o sigurnom i optimalnom načinu upotrebe računarske infrastrukture, a možete vas posavjetovati i u izradi specifikacija i za pružanje operativne pomoći sektoru nabavki.

 

Šta u slučaju havarije?

Posjedujemo i iznimno iskustvo u definiciji i prilagodbi ICT sistema za disaster recovery i business continuity pristup kako bi se u slučaju bilo kakve havarije osigurao kontinuitet poslovanja.

Na teren izlaze naši različiti stručnjaci koji pokrivaju različite segmente potreba poput CISCO inžinjera, sistem inžinjera, sistem administratora ili ICT konsultanta.

Održavanje servera i ostalih hardverskih komponenti se provodi u istom režimu bez obzira na lokaciju opreme, a osiguravamo kompletnu uslugu koja može uključivati i instalaciju OS-a, SP-ova i zakrpa te softverskih paketa te postavljanje domene unutar kompanije. Osim navedenog, vršimo i instalaciju i podešavanja čitavog niza servisa: AD, DNS, DHCP, WINS, IIS, IAS itd.

 

Kako do nas?

Među našim uslugama je i Service Level Agreement (SLA) koji podrazumijeva da svim korisnicima garantujemo ugovoreni režim kvaliteta i podrške, odnosno vrhunske performanse održavanih ili implementiranih sistema. U zavisnosti od potreba klijenata i dogovorenih uslova, podrška uključuje različite nivoe, od standardne, preko komunikacije putem service deska ili telefona, pa do hitnih intervencija i odlaska na lokacija korisnika ili unajmljeni podatkovni centar.

IT podrška je dostupna na različite načine. Neki korisnici najviše vole problem iznijeti direktnim razgovorom licem u lice, drugi radije pozivaju telefonom, dok je trećima idealno javiti se e-mailom. Koja god da je vaša opcija, Kodeksov tim vam je uvijek na raspolaganju.